1. Điều kiện tiếp nhận
● Khi nào Người mua có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền?

– Trong vòng 24h tính từ thời điểm Người mua nhận được hàng

● Làm thế nào để yêu cầu trả hàng/hoàn tiền?

– Gửi yêu cầu về email của công ty hoặc gọi theo số điện thoại 028 399 11014

2. Các loại yêu cầu
● Đã thanh toán (bằng thẻ tín dụng) nhưng không nhận được hàng
● Chưa nhận được hàng nhưng đơn hàng lại có trạng thái “giao hàng thành công”
● Sản phẩm bị lỗi/hư hỏng/móp méo/biến dạng ngay tại thời điểm nhận hàng
● Đơn hàng bị giao nhầm
● Sản phẩm khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin đăng bán: sai màu sắc, sai kích thước, sai sản phẩm, thiếu sản phẩm.
Lưu ý: GB Coffee không hỗ trợ giải quyết các yêu cầu đối với sản phẩm đã qua sử dụng.

3. Các trường hợp GB Coffee có quyền từ chối yêu cầu trả hàng/hoàn tiền
● Yêu cầu được gửi tới quá thời hạn quy định
● Không còn nguyên trạng bưu kiện và/hoặc sản phẩm, sản phẩm đã bị sử dụng thử hoặc gây ra tác động khiến tình trạng của sản phẩm không như lúc nhận
● Các trường hợp do người mua thay đổi ý định mua hàng
● Yêu cầu trả hàng/hoàn tiền sẽ được chúng tôi quyết định căn cứ trên cơ sở bằng chứng hợp lệ, thể hiện được yêu cầu trả hàng/hoàn tiền là hợp lý, đủ cơ sở.
C.  CÁC QUY ĐỊNH
1. Thời hạn cung cấp bằng chứng
–  Người mua cần cung cấp bằng chứng hợp lệ trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm phát sinh khiếu nại.
2. Yêu cầu bằng chứng
– Bằng chứng gửi phải rõ nét, thể hiện rõ phần lỗi của sản phẩm, chứng minh việc người mua có cơ sở hợp lý để yêu cầu hoàn trả hàng.
– Khuyến cáo: Luôn chụp lại bưu kiện trước khi nhận và sau khi bóc để lưu lại bằng chứng về tình trạng bưu kiện, phục vụ cho quá trình xử lý khiếu nại (nếu cần)

3. Thanh toán các đơn hàng có yêu cầu trả hàng, hoàn tiền
– Số tiền hoàn trả Người mua sẽ không bao gồm voucher (nếu có). Trường hợp Người mua yêu cầu trả hàng/hoàn tiền cho một phần của đơn hàng (không phải toàn bộ đơn hàng), số tiền hoàn trả sẽ không bao gồm phí vận chuyển.

Các phương thức thanh toán:
– Qua tài khoản ngân hàng
– Tiền mặt tại công ty